Forsikringen dækker salæret

Vidste du, at din forsikring faktisk dækker omkostningerne til en god advokat? De skilter ikke så højt med det. De har dog ikke sådan et mål med at skjule reglerne for dig. Men: der er jo nogle ekstra omkostninger forbundet med at skulle dække omkostningerne til advokaterne. Så, du skal være opmærksom på følgende, når du tegner forsikring:

Forsikringsselskabets pligter

1) Forsikringsselskabet har pligt til at dække dine omkostninger til en advokat, hvis du skal ud i en retssag, der måske handler om at bilisten, der kørte ind i dig, ikke kan findes.

2) Forsikringsselskabet skal også dække dine omkostninger til en god erstatningsadvokat, hvis du fx har været udsat for en arbejdsulykke.

Arbejdsskader

Arbejdsskadeadvokater er faktisk ikke nemme at finde. De gemmer sig måske. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at advokater med speciale i arbejdsforhold og arbejdsulykker ikke hænger på træerne. Det gør advokater med forskellige specialer indenfor familieret til gengæld.

Hvorfor? Her kan jeg heller ikke give et klart svar – men jeg kan give dig et par bud:
En grund er, at siden Corona, så er vi – almindelige ægtepar – blevet meget mere kritiske og krævende overfor vores partner. Det fører til at mange flere skilsmisseadvokater, har fået job. Vi er samtidigt også meget mere opmærksomme på vores børns opvækst.

Det har fået os til at kræve fuld forældremyndighed, hvis vi skal skilles. Derudover, så er vi også blevet meget mere opmærksomme på sund livsstil. Og er der noget, der kan få os til at ryge op i det røde felt, så er det usunde vaner. Fx sådan noget med slik, sukker og alkohol. Findes der advokater, der har specialiseret sig i diæter og årsagerne til skilsmisser? Måske ikke her i landet – men helt sikkert i andre dele af verdenen.

Advokater til skilsmisser

Pyt, diæter og skilsmisseadvokater er ikke lige det, som vi skal tale om i dag. Nej, vi skal et helt andet sted hen. Et sted, hvor økonomien og hverdagen skal hænge sammen. Vi skal snakke om hævd. Og hvad er det? Ja, det er et begreb, som faktisk går meget langt tilbage i tiden. I virkeligheden helt tilbage til vikingetiden. Er du med? Det er meget lang tid.

Begrebet har dog været anvendt bredt og vidt. I dag taler vi om hævd på to måder kan vi sige. De ender dog i det samme: Økonomien. Den ene måde – måske den ældste – handler om brugshævd. Måden et stykke jord – eller land – bliver brugt på. Og af hvem.

Nabosager

Den anden handler om adgangshævd. Dette er en meget særlig form for hævd. Det kan fx dreje sig om, at en bruger af en sti skal have adgang til sin bolig via stien, fordi der ikke er andre muligheder for ham at komme ind på sin ejendom på. I den slags tilfælde vil det være rigtigt fornuftigt at kontakte en dygtig advokat, der kan give dig råd og forslag til, hvordan du skal forholde dig. Du vil måske gerne have stien lukket, så adgang til din bolig bliver begrænset. På den anden side vil du dog heller ikke forhindre, at din nabo får adgang. Så hvad gør du?