Lysshow og båndoptager

Vores forsamlingshus her i byen har for nylig været igennem en ret omfattende renovering med blandt andet nogle tiltrængte fornyelser i køkkenet og totalrenovering af toiletterne. I selve salen er der nymalet, og vi har indkøbt nye borde og stole, så forsamlingshuset nu fremstår langt mere moderne og indbydende end tidligere.

Forleden aften sad vi i bestyrelsen for forsamlingshuset og drøftede, hvordan vi skulle festligholde indvielsen af vores “nye” forsamlingshus. Der var bred enighed om, at vi skulle holde en fest en lørdag aften i huset, men der var ikke ret mange penge i kassen, så festdeltagerne måtte betale af egen lomme.

Vores formand, Helge, foreslog, at vi til dansen kunne nøjes med musik fra en båndoptager, for det ville blive alt for dyrt med levende musik, mente han. Det var vi andre nok enige med ham i, for ingen af os kendte til et band her i byen, som måske kunne overtales til at spille gratis.

Men der er jo altid mulighed for at krydre lidt på musikken, nævnte jeg, for min søn har et apparatur, der kan præstere et flot men også  billigt lysshow, og det kan jeg givetvis sagtens låne af ham, hvis han ikke selv skal bruge det den pågældende aften.

Vi enedes om, at vi i bestyrelsen med hjælp fra nogle af ægtefællerne kunne stå for madlavning til festen, og så skal deltagerne betale pr. kuvert, ligesom vi kan få nogle penge i kassen ved salg af drikkevarer. Nu håber vi bare, at der bliver god opbakning til vores fest.

Skriv et svar